Stu Bohaterów Solidarności

Ruch Solidarności lat 80 XX wieku był masowym zrywem Polaków do wolności, który komuniści próbowali stłumić za pomocą stanu wojennego i represji. Wielu Polaków wycofało się z otwartej walki, jednak pozostało grono opozycjonistów, które mimo presji otoczenia i ścigania przez Służbę Bezpieczeństwa zeszło do podziemia. Poświęcili swoje życie i rodziny dla walki o Wolną Polskę podobnie jak ich poprzednicy – Bohaterowie Niepodległej.

Chcemy upamiętnić osoby, które miały istotny wpływ na tworzenie idei Solidarności, a które z różnych powodów nie weszły do głównego nurtu i często zostały zapomniane. Ich nazwiska są warte zapamiętania a bohaterstwo uczczenia.