Stu Bohaterów Polskiej Nauki

Dlaczego Polska po 123 latach niewoli i agresywnej antypolskiej polityce zaborców odzyskała niepodległość?

Udało się to głównie dzięki zaangażowaniu w krzewienie polskości nauczycieli, którzy często z narażeniem życia i zdrowia brali na siebie obowiązek nauczania historii oraz języka polskiego dzieci i młodzieży. Krzewili w nich idee polskości i walki o odzyskanie niepodległości.

Wielu ludzi nauki swoimi osiągnięciami na polu wiedzy również budowało na świecie świadomość narodową Polaków, lobbując na rzecz Wolnej Polski i budując wsparcie zagranicznej opinii publicznej.

Chcemy pokazać zarówno nauczycieli – propagatorów polskości, jak i wybitnych naukowców oraz wykładowców tworzących polską myśl naukowo-techniczną dwudziestolecia międzywojennego.