Stu Bohaterów Polskiej Kultury

Każdy z nas widział lub słyszał o wielkich dziełach polskiej kultury i sztuki czasów zaborów, tworzonych „ku pokrzepieniu serc”. Znamy „Panoramę Racławicką” czy dzieła Jana Matejki, utwory Adama Mickiewicza czy Juliusza Słowackiego…

Stu Bohaterów Polskiej Kultury i Sztuki ma na celu ukazanie mniej znanych lub zapomnianych postaci, których dzieła tworzyły poczucie wspólnoty narodowej. Miały dodawać ducha oraz siły do walki o wolność Polski.