Stu Bohaterów na Stulecie Niepodległej

bo Niepodległość ma twarz Zwykłych Ludzi

Pod od koniec 2017 roku zrodził się pomysł upamiętnienia stu bohaterów walk o niepodległość. Zebrania życiorysów zwykłych ludzi, cichych, często zapomnianych bohaterów, których połączyła idea Wolnej Polski.

To Ona zjednoczyła ich w drodze do wolności. To Ona sprawiła, że ramię w ramię stanęli obok siebie mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi, dzieci i dorośli, nauczyciele i uczniowie, robotnicy, rolnicy, inżynierowie, naukowcy, artyści, pisarze, poeci, sportowcy… Ludzie o różnej wierze, poglądach, przekonaniach, statusie społecznym, wykształceniu czy kolorze skóry…

Łączyła ich jedna wspólna sprawa – Wolna Polska – choć niejednokrotnie mieli różne wizje, jak miała wyglądać po odzyskaniu niepodległości. Ale to już inna historia…

Postanowiliśmy w budowaniu projektu Stu Bohaterów połączyć siły z tworzoną wówczas fundacją Afirmacja Rozwoju, której celem była szeroko pojęta edukacja. Postanowiliśmy stworzyć wspólny projekt i razem przekazywać wiedzę o historii naszej Ojczyzny oraz budować świadome społeczeństwo obywatelskie. Kreować wiedzę, talenty i samorozwój. Fundacja Afirmacja Rozwoju biorąc pod skrzydła nasz projekt stała się platformą i dystrybutorem wiedzy. Narzędziem do budowania współczesnego patriotyzmu opartego nie na walce zbrojnej, hasłach i frazesach, lecz na wiedzy, talentach i pracy u podstaw.

W 2018 roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – jednego z najważniejszych wydarzeń naszej historii. Wtedy to po 123 latach zaborów i trudnej historii, powstań, zrywów, bohaterskich czynów, Polacy rozpoczęli ostatnią prostą w drodze do wolności.

Lecz czy 11 listopada 1918 roku stał się metą? Niestety nie. Walka trwała jeszcze cztery długie lata, zanim granice II Rzeczypospolitej zostały utrwalone i wszyscy obywatele mogli odetchnąć wolnością. 11 listopada stał się symbolem Niepodległości. Jednak przez następne lata miało miejsce wiele wydarzeń, które warte są wspomnienia, a bez których Polska wyglądałaby zupełnie inaczej lub w ogóle by się nie odrodziła.

  • Wojna polsko-ukraińska z obroną Lwowa 1918-1919,
  • wojna polsko-bolszewicka z cudem nad Wisłą 1920 roku,
  • zwycięskie powstania wielkopolskie i sejneńskie,
  • trzy powstania śląskie,
  • wojna polsko-czeska,
  • plebiscyty śląskie i na Warmii i Mazurach

to tylko najważniejsze z nich.

Walka trwała aż do 20 czerwca 1922, gdy ostatecznie Wojsko Polskie wkroczyło na przyłączone do Polski tereny Górnego Śląska.

Wolność, niepodległość, patriotyzm. Wszyscy posługujemy się tymi słowami odmieniając je przez przypadki. Jednak czy jesteście pewni, że do końca znacie ich znaczenie? Wiemy, że odzyskanie niepodległości sto lat temu zawdzięczamy Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Wincentemu Witosowi, Ignacemu Paderewskiemu i innym znanym postaciom.

Jednak warto zadać pytanie:

Czy Mont Everest składa się z samego szczytu? Czy bohaterami są wyłącznie jego zdobywcy? Odpowiedź jest prosta – NIE. Szczyt to zaledwie promil góry. Jej zdobywcom nie udało by się jej zdobyć, gdyby nie Szerpowie – cisi bohaterowie Himalajów niosący na swoich barkach setki kilogramów sprzętu i żywności, beż których zdobycie najwyższej góry świata nie byłoby możliwe.

Podobnie jest z niepodległością. Co zrobiłby Piłsudski, gdyby nie Legiony, powstańcy, orlęta oraz setki tysięcy Polek i Polaków oraz innych narodów walczących o naszą niepodległość? Prawdopodobnie byłby jednym z wielu bojowników o wolność.

Niepodległość jest dziełem wspólnym. Tylko razem, zjednoczeni Polacy mogli wspólnie odnieść sukces jakim była II Rzeczpospolita. Opowiadamy o nich. Opowiadamy niezwykłe historie zwyczajnych ludzi… bo niepodległość ma twarz zwykłych ludzi.

Nasz album przedstawia postacie stu bohaterów wybranych w toku żmudnych poszukiwań i pracy naszego historyka. Staraliśmy się, zebrać biogramy ludzi stanowiących przekrój społeczeństwa tamtych czasów. Postaci, które wsławiły się swoimi czynami na polu bitwy, ale również tych, którzy tworzyli idee Wolnej Polski, polską naukę, sport czy kulturę i sztukę. Prezentujemy Państwu historie ludzi, dzięki których poświęceniu – niczym kropla drążąca skałę – nad Polską zaświeciło słońce wolności.

Patriotyzm i jego pielęgnowanie było w wielu rodzinach kultywowane niczym tradycje świąt Bożego Narodzenia, czy ważne daty z historii. Z dziada pradziada przekazywano idee niepodległościowe najmłodszym pokoleniom w domach rodzinnych. Mimo indoktrynacji zaborców, zakazu posługiwania się językiem polskim, represjami i terrorem, duch patriotyczny w naszym narodzie był silny.

Przedstawione przez nas postacie to jedynie ułamek Bohaterów, o których opowiadamy w naszych projektach. Zapraszamy więc Państwa do zapoznania się z nimi. Znajdziecie tu nie tylko biogramy Bohaterów, ale i informacje o wydarzeniach, konkursy, ciekawostki i artykuły o tematyce historycznej, w tym opowiadające o życiu w tamtym czasie.

Naród, który gubi swoją tożsamość i zapomina o swojej historii i bohaterach przestaje być niepodległy. Staje się niewolnikiem obojętności, konsumpcji i dnia codziennego.

Pamięć o przeszłości nie jest czymś złym ani nie wyklucza rozwoju i nowoczesności. Nie jest archaizmem.

Jest czymś co można nazwać tradycją, wspomnieniem najbliższych. Ci Bohaterowie powinni nam być bliscy niczym rodzina, bo dzięki nim jesteśmy wolni.

Na zakończenie mamy dla Was przesłanie – niech patriotycznym dziełem stanie się dawanie dobrego przykładu, kreowanie postawy skierowanej ku dobru wspólnemu i dobru Polski. Przekazywanie ludziom wiedzy i mądrości, dzięki której będą mogli budować siłę i dobrą przyszłość naszej Rzeczypospolitej.

Wtedy patrioci o niepodległość walczyli z bronią w ręku przelewając krew za Ojczyznę. Teraz nie musicie już ginąć w walce. Pokażcie swój patriotyzm dobrą nauką, ciągłym poszerzaniem wiedzy i umiejętności, a Waszym hasłem niech się stanie parafraza harcerskiego motta:

„Patriota chce wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż umie”.

Wierzymy, że każdy z nas może zostać bohaterem niepodległej XXI wieku – tak jak Oni stali się bohaterami niepodległej sprzed stu lat.

Poznaj KALENDARIUM DROGI DO WOLNOŚCI – zestawienie dat od III rozbioru Polski po odzyskanie niepodległości i utrwalenie południowej granicy II Rzeczypospolitej w 1922 roku.Z

Polub nasz profil na:

————————
Partnerami strategicznymi projektu są:
PKN ORLEN, LOTTO, KGHM Polska Miedź S.A., PGNiG