Stu Bohaterów Harcerstwa

W 2018 roku przypada stulecie powstania harcerstwa. Stąd narodził się pomysł upamiętnienia harcerzy i przedstawicieli organizacji skautowych okresu walki o niepodległość oraz dwudziestolecia międzywojennego.

Akcja Stu Bohaterów Harcerstwa ma być uhonorowaniem wkładu harcerzy w budowę idei Polski Niepodległej, postaw patriotycznych oraz walki w obronie ojczyzny. Gdyby nie zaangażowanie  pionierów skautingu nie mieli byśmy wielu bohaterów II Wojny Światowej, choćby harcerzy z oddziałów bojowych Armii Krajowej czy Powstania Warszawskiego.

Akcję chcemy zrealizować wspólnie z harcerzami związków i organizacji harcerskich.