Sto Róż Ravensbruck

Sto Róż Ravensbruck jest jedną z najtrudniejszych akcji, jakie realizujemy w ramach projektu Stu Bohaterów. Jej celem jest ukazanie i uhonorowanie bohaterstwa i męczeństwa polskich więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbruck, który przez historyka Marka Gadowicza organizującego w ramach Instytutu Pamięci Narodowej konkursu poezji obozowej został nazwany „Dziewczyńskim Katyniem”.

W Ravensbruck niemieccy zbrodniarze więzili, zamęczali oraz mordowali dziewczyny i kobiety z całej Europy. Do obozu trafiały z okupowanej Polski głównie dziewczęta zatrzymane za udział w konspiracji, harcerki i żołnierki podziemia, a przed wojną harcerki spod znaku Rodła, które odważyły się w hitlerowskich Niemczech bronić polskości. Pod koniec II Wojny Światowej Ravensbruck stał się miejscem kaźni dla wielu więźniów z ewakuowanych niemieckich obozów koncentracyjnych przed ofensywą sowiecką oraz Powstańców Warszawskich.

Naszym celem jest upamiętnienie polskich więźniarek Ravensbruck oraz z innych krajów okupowanej Europy w ramach ściany pamięci, gdzie chcemy umieścić wszystkie znane nazwiska kobiet przetrzymywanych w tym obozie.

Sto Róż Ravensbruck realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbruck oraz Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu.