Projekty

Inicjując Fundację AFIRMACJA ROZWOJU, przyświecał nam podstawowy cel, który zawarliśmy w misji:

Misją Fundacji AFIRMACJA ROZWOJU jest rozpowszechnianie wartości na rzecz rozwoju osobistego, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz kreowanie idei Narodu jako dobra wspólnego wszystkich obywateli – niezależnie od statusu społecznego, przekonań, płci, wyznania czy koloru skóry. Poszukiwanie sposobów i ludzi przepełnionych pasją w szerzeniu wiedzy i pracy na rzecz wyrównywania szans. Współtworzenie, inicjowanie, inspirowanie, ale przede wszystkim budowanie szczęśliwego świata.

Nasze wieloletnie doświadczenia w pracy z różnorodnymi projektami oraz ludźmi w nich uczestniczących, niejednokrotnie zaskakiwały i dawały wiele do myślenia.

Ludzie Fundacji, to zespół cechujący się pozytywną energią, poczuciem humoru, chcący robić dobre i pożyteczne rzeczy. Fundacja od samego początku, przyciąga ludzi i organizacje wyznające podobne idee i zasady. Obecne inicjatywy realizowane są z potrzeby serca w przekonaniu, że szerzenie wiedzy na dany temat przyniesie pozytywne owoce dla wielu pokoleń.

Nasze projekty:

Stu Bohaterów – projekt historyczno-edukacyjny ukazujący proces odzyskiwania niepodległości jako walkę zwyczajnych ludzi; pokazujemy ich prawdziwe historie, bo niepodległość ma twarz zwykłych ludzi.

Bieg Stu Bohaterów – cykliczna impreza biegowa, popularyzująca kulturę fizyczną, sport, zdrową rywalizację w oparciu o ideę Stu Bohaterów – ludzi pokonują swoje słabości dla dobra wspólnego. Ważnym elementem biegów jest cel charytatywny – przy okazji imprez zbierane są środki na pomoc potrzebującym dzieciom.

Akademia Rozwoju – cykl projektów skierowanych do dzieci, młodzieży oraz seniorów, promujących idee samorozwoju niezależnie od wieku, płci i pochodzenia.

Magia Czytania – Magia Wiedzy – projekt, którego celem jest promocja czytelnictwa, sztuki uczenia się i szybkiego czytania. Zdobywania wiedzy jako nowych praktycznych danych na temat otaczającego nas świata i wydobywania ich z informacyjnego chaosu.

Naszym celem jest wspieranie kreatywnych ludzi i nadawanie ich pomysłom realnych kształtów. Jeśli masz ciekawy pomysł, ideę, chcesz zmieniać świat – czekamy na Ciebie. Może zrobimy to razem? Napisz do nas!