Artykuły

Warte przecztania

Poznaj najciekawsze teksty Aniołów Afirmacji i osób współpracujących z Fundacją. Znajdziesz tu artykuły i felietony o tematyce związanej z realizowanymi przez nas projektami, a także opowiadające o sprawach niezwiązanych z naszą działalnością, ale nas interesujących.

Zachęcamy Cię nie tylko do czytania lecz również do pisania! Jeśli posiadasz ciekawy tekst, artykuł, felieton – wyślij go do nas. Przeczytamy go z uwagą i jeśli zostanie zaakceptowany przez kolegium redakcyjne, opublikujemy go na naszej stronie oraz na profilu fundacji na facebooku.

Zapraszamy do lektury i do pisania!