Akademia Afirmacji Rozwoju

Akademia dobrych relacji, dobrej przyszłości i pracy twórczej

Obszary działania są tak rozległe, jak nasze doświadczenia. Nie chcemy w żadnym przypadku ograniczać posiadanych możliwości.  Wręcz przeciwnie! Chcemy rozszerzać aktywności, ich zakres a także zasoby, z których czerpiemy. Wspieramy szeroko pojęty rozwój i kulturę osobistą. Chcemy budować społeczeństwo obywatelskie i odpowiedzialność biznesu za słabsze jego ogniwa.

Naszym celem jest, aby dołączali do nas ludzie i organizacje, które mają podobne podejście do życia jak my. Otwartych na działanie, kreowanie świata w poczuciu szczęścia. Pasjonatów chcących uczyć się i przekazywać wiedzę dalej.

Chcemy spotykać, łączyć i angażować ludzi do ciekawych projektów skierowanych do tych, którzy potrzebują rozwiązań, ale z jakiś niezależnych od nich powodów, nie mogą tego uczynić sami.

Naszym marzeniem jest stworzyć miejsce, w którym każdy odnajdzie siebie w działaniu. To pociągnie za sobą zmiany na lepsze dla siebie i innych.

W ramach Akademii przygotowujemy projekty:

  • Akademia dobrych relacji – projekt skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych ukierunkowany na rozwijanie emocjonalności i umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji w obecnym świecie. Tworząc go kierujemy się słowami Daniela Golemana, że „sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami…”. Naszym celem jest praca z emocjami – uczymy jak rozmawiać, jak rozpoznawać emocje własne i innych, jak radzić sobie z różnymi problemami i rozwiązywać konflikty. W efekcie osoby takie zmieniają się w ludzi świadomych swoich uczuć, poczucia własnej wartości oraz emocji własnych i innych, potrafiących radzić sobie z problemami a także umiejącymi rozwiązywać konflikty.
  • Akademia pracy twórczej – projekt skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych mający na celu budowanie umiejętności związanych z majsterkowaniem, tworzeniem rzeczy użytecznych, posługiwaniem się narzędziami oraz kultywowaniem zanikających zawodów. Będziemy uczyć umiejętności kreowania przestrzeni jako miejsca dla praktycznych rozwiązań, uporządkowania oraz psychologii, mających na celu dostosowania jej do realizacji życiowych celów – aby otaczająca przestrzeń pracowała dla Ciebie.
  • Akademia dobrej przyszłości – projekt coachingowy skierowany do dzieci i młodzieży. Naszym celem jest odkrywanie i rozwijanie talentów, które mogą zaowocować w przyszłości młodego człowieka. W ramach projektu uczymy także wystąpień publicznych i wyrażania opinii jako skutecznego sposobu komunikacji.