Stu
Bohaterów

Niepodległość ma twarz zwykłych ludzi

O kim opowiada projekt Stu Bohaterów

W ramach konwencji opisujemy w niej losy stu bohaterów z różnych grup, którzy podjęli działania na różnych płaszczyznach życia społecznego, politycznego a także walczyli z bronią w ręku zarówno o odzyskanie jak i obroną niepodległości Polski.

To Ona zjednoczyła ich w drodze do wolności. To Ona sprawiła, że ramię w ramię stanęli obok siebie mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi, dzieci i dorośli, nauczyciele i uczniowie, robotnicy, rolnicy, inżynierowie, naukowcy, artyści, pisarze, poeci, sportowcy… Ludzie o różnej wierze, poglądach, przekonaniach, statusie społecznym, wykształceniu czy kolorze skóry.

Łączyła ich jedna wspólna sprawa – Wolna Polska – choć niejednokrotnie mieli różne wizje, jak miała wyglądać po odzyskaniu niepodległości. Ale to już inna historia…