Anioły
Afirmacji

"Tylko z pomocą silnych można pomóc słabym"

Bertold Brecht

Partnerzy strategiczni

Projekty Stu Bohaterów i Polish Superheroes

Partner strategiczny projektu Stu Bohaterów na stulecie Niepodległej, Stu Bohaterów polskiego sportu, Polish Superheroes, Moc Pozytywnej Energii i Biegu po Szablę Generała Władysława Sikorskiego.

Partner strategiczny projektu Stu Bohaterów na stulecie Niepodległej i Stu Bohaterów  polskiego sportu

Partner strategiczny projektu Stu Bohaterów na stulecie Niepodległej i Stu Bohaterów  polskiego sportu

Partner strategiczny projektu Stu Bohaterów na stulecie Niepodległej