Afirmacja
Rozwoju

"Ci, którzy są wystarczająco szaleni
by myśleć, że są w stanie zmienić świat
są tymi, którzy go zmieniają..."

Stive Jobs

Fundacja Afirmacja Rozwoju

Afirmacja = Człowiek

Od narodzin Fundacji AFIRMACJA ROZWOJU kierujemy się ideą tworzenia wizji Nowego Świata opartego na Człowieku, z nastawieniem na jego rozwój. Budowie społeczeństwa opartego na wiedzy, patrzącego w przyszłość, ale i opartego na tradycji i pamięci osiągnięć poprzednich pokoleń. Budujemy nowoczesną Polskę XXI wieku nie zapominając o jej historii i ludziach, którzy o wolną i niepodległą walczyli oraz ją budowali. Chemy Łączyć pokolenia, by młodzi korzystali z doświadczenia starszych czerpiąc z ich mądrości i doświadczenia.
W naszych projektach główną rolę gra zwykły człowiek,  bo to on jest kreatorem rzeczywistości. Według nas – każdy jest bohaterem niepodległej walcząc nie tylko o wielką sprawę, ale przede wszystkim ze swoimi słabościami i problemami dnia codziennego. 

Misja

Misją Fundacji AFIRMACJA ROZWOJU jest rozpowszechnianie wartości na rzecz rozwoju osobistego, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz kreowanie idei Narodu jako dobra wspólnego wszystkich obywateli – niezależnie od statusu społecznego, przekonań, płci, wyznania czy koloru skóry. Poszukiwanie sposobów i ludzi przepełnionych pasją w szerzeniu wiedzy i pracy na rzecz wyrównywania szans. Współtworzenie, inicjowanie, inspirowanie, ale przede wszystkim budowanie szczęśliwego świata.
Budujemy przyszłość pamiętając o przeszłośći i doświadczeniach poprzednich pokoleń.

Zdobywanie wiedzy i samorozwój

Idea samorozwoju nie jest uzależniona od wieku. To stan umysłu, dzięki któremu odkrywamy nowe możliwości, kierunki oraz przełamujemy przeszkody stawiane przez świat oraz samych siebie. Pomagamy przezwyciężać wewnętrzne blokady.Każdy ma prawo do szczęścia i rozwoju, jednak często na naszej drodze napotykamy szereg barier, które nie pozwalają nam iść do przodu. Samorozwój jest jak nowe uniwersalne  narzędzie, które mamy przy sobie, a o którym albo nie wiemy, albo nie umiemy się nim posłużyć. Jesteśmy po to, aby to zmienić i pomagać w odkrywaniu możliwości jakie w nas są. Z nami je jesteś w stanie ruszyć na spotkanie wyzwań i zostać zwycięzcą!

25

książki, albumy publikacje

2

wydawnictwa 
muzyczne

7

koncerty i wydarzenia

61

wystawy
edukacyjne

8

imprezy 
sportowe

10

akcje
charytatywne

70

odwiedzonych miejscowości

1

konferencja naukowa

Projekt 
Stu Bohaterów

Zapraszamy do lektury

Poznaj sylwetki Stu Bohaterów walki o odzyskanie niepodległości Polski po 123 latach zaborów. Wyjątkowe, często zapomniane postacie polskiej historii, spoza głównego nurtu, których życiorysy można zamknąć w zdaniu "niepodległość ma tważ zwykłych ludzi".

W ramach konwencji opisujemy losy stu bohaterów z różnych grup – żołnierzy, sportowców, naukowców, artystów itd, którzy podjęli działania na różnych płaszczyznach życia społecznego, politycznego, walczyli z bronią w ręku o odzyskanie niepodległości Polski oraz jej obronę.

Fundacja Afirmacja Rozwoju

Napisz do nas