Warte przeczytania – Mińszczyzna początku XX wieku

Aktywność patriotyczno–społeczna kobiet Polek na dalszych kresach

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu, jaki znalazł się na naszych stronach. 

Tym razem polecamy tekst prof. dr hab. Zdzisława Winnickiego pt. Aktywność patriotyczno–społeczna kobiet Polek na dalszych kresach (Mińszczyzna początku XX wieku), który został przedstawiony przez Pana Profesora w trakcie konferencji 12 grudnia na WNS UWr.

Zapraszamy do lektury!

Kategorie