Stu Bohaterów – Konferencja naukowo-popularyzatorska na WNS UWr.

12 grudnia 2018 roku nasza Fundacja wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowała konferencję naukowo-popularyzatorską „Stu Bohaterów – niepodległość ma twarz zwykłych ludzi. Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro?”.

Konferencję, która odbyła się w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego otworzyli zaproszeni goście.

Przemawiali:

Prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych,
Dr hab. Marcelina Zuber, Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Społecznych UWr.,
Dr Katarzyna Pawlak-Weiss, Zastępca Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.
Referat pt. Idea, założenia i realizacja projektu „Stu Bohaterów na Stulecie Niepodległej. Niepodległość ma twarz zwykłych ludzi” wygłosił Przemysław Wilkoszewski z Fundacji „Afirmacja Rozwoju”.

W dalszej części konferencji swoje referaty wygłosili:
Panel I – Historyczno – społeczno – polityczne tło walki o niepodległość.

Prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Instytut Socjologii),
„Niepodległość Polski z perspektywy klasowej a postrzeganie mniejszości narodowych”,
Dr Rafał Juchnowski (Katedra Studiów Europejskich),
„Mocarstwowość i federalizm w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku”,
Mgr Marek Gadowicz (Instytut Pamięci Narodowej),
„Pokolenia – Polonia Irredenta”.

Panel II – Trudna droga do wolności. Rola kobiet i młodzieży w procesie narodowowyzwoleńczym

Prof. dr hab. Zdzisław Winnicki (Instytut Studiów Międzynarodowych),
„Aktywność patriotyczno-społeczna Polek na dalszych Kresach
(Mińszczyzna początku XX wieku)”,
Dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr (Instytut Socjologii),
„Emancypacja i niepodległość – podwójna walka”,
Dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr (Instytut Socjologii),
„Kobiety w rolach wojskowych w walce o niepodległość”,
Dr Jolanta Horyń (Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 99 we Wrocławiu),
„Metoda harcerska. Wyzwania wychowawcze wczoraj i dziś”.

Panel III – Kultura narodowa i jej kreatorzy w „walce” o niepodległość

Dr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr (Instytut Filozofii),
„Henryk Elzenberg – >miłośnik mądrości<„,
Dr Grzegorz Tokarz (Instytut Studiów Międzynarodowych),
„Polskie kino nieme: magia-rozrywka-tożsamość-patriotyzm”,
Dr Grzegorz Klein (Akademia Imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim),
„Relacje wojska ze społeczeństwem w pierwszych latach II RP”,
Dr hab. Jerzy Żurko (Instytut Socjologii),
„Święty Brat Albert (Adam Chmielowski) a odzyskanie niepodległości Polski”.

W drugiej części konferencji, którą otworzył prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Dziekan WNS UWr, odbył się panel ekspercki pt. „Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro?”, który poprowadził Michał Kwiatkowski, dziennikarz  Radio Wrocław.

W dyskusji wzięli udział:
Prof. dr hab. Jerzy Juchnowski (Instytut Politologii),
Dr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr (Instytut Filozofii), 
Dr hab. Paweł Turczyński, prof. UWr (Katedra Studiów Europejskich), 
Przemysław Wilkoszewski (Fundacja „Afirmacja Rozwoju”),
Prof. dr hab. Zdzisław Winnicki (Instytut Studiów Międzynarodowych), 
Dr hab. Zdzisław Zagórski, prof. UWr (Instytut Socjologii).

Kategorie